ABB Model: DLA16-30-84 Starter Module 110-120V, 60HZ

  • $165.00
Shipping calculated at checkout.


 ABB STARTER MODULE MODEL:DLA16-30-84 110-120V, 60HZ

CONDITION:NEW, 120V, 60HZ, AC-3:7,5kW-400 110V 50HZ