Dayton Motor 2N9973, 208-220/440v, 3 Phase, 50/60HZ, 3HP

Dayton Motor 2N9973, 208-220/440v, 3 Phase, 50/60HZ, 3HP

  • $100.00
Shipping calculated at checkout.


DAYTON MOTOR MODEL:2N9973, 208-220/440V, 3PHASE,50/60HZ, 3HP

CONDITION: SURPLUS

2900/3500RPM 

3HP

208-220/440V 

50/60HZ 

3PHASE